гласуването не променя нищо

Съзнателното, отговорно негласуване не е признак на социална апатия.

Напротив - ако наистина търсим подобряване на социалния ред, безотговорно е именно поддържането на властовата система с поредното ненужно гласуване, което не променя нищо. Освен че укрепва централната власт и представителното управление. И съответно отслабва местното самоуправление и нагласата за пряка демокрация.

Гласуването не е делегиране на власт, защото тя и без изборите е централизирана. То е отказ от лична гражданска отговорност.