Работилница за текстове

Описание на разделите

Библиотека – в библиотеката са справочните материали от други автори. Колекция от ценни препратки в мрежата.

Работна маса – на работната маса са подредени нещата, които са изработени тук.

Потребители – списък с данни на участващите в работата потребители. Само данните, които те решат да оставят.

Бързи препратки

“Нов живот за стари книги” – проект за нови преводи на текстове с изтекли авторски права

Свободният университет – портал за свободни курсове и работни материали от утвърдените университети

Drupal на български – превод на Drupal на български (работна версия от август 2007г.)

“Защо да преминем към gpl 3” – Ричард Столман, превод на български Пейо Попов

Scroogled – Кори Доктороу, превод на български Георги Иванов и Мая Георгиева