Нов живот за стари книги

“Нов живот за стари книги” – проект за литературни преводи без всички права запазени. Преводите от проекта могат да се четат и разпространяват свободно. За подробна информация вижте текста на лиценза на съответния превод.

Всеки от тези български преводи на художествена и техническа литература се публикува или без никакви запазени от преводача авторски права, или с някои запазени права. На видно място във всеки публикуван тук превод е указано дали се запазват изобщо права и кои точно.

По силата на действащото в България законодателство нито един от тези текстове не може да бъде обект на легална претенция от страна на лица, различни от преводача.

Целият сборник текстове се публикува с някои права запазени, съгласно условията на лиценза “CreativeCommons Признание”.

Можете свободно да четете, записвате, разпространявате публикуваните тук преводи, като в случаите на частично запазване на авторски права върху конкретен превод се съобразявате с изискванията на лиценза.

Екип на проекта – включва преводачи и редактори на отделните текстове в проекта. Всеки е добре дошъл да се присъедини към екипа. Можете да участвате като преводач, редактор или да сте и двете едновременно. Свържете се с нас за идеите си.

Предложения за нови преводи


Завършени преводи

 1. Гарванът и Лисицата – Жан де ла Фонтен (превод на Даниела Соколова)
  Le Corbeau et le Renard – Jean de La Fontaine (translated by Daniela Sokolova)
 2. Щурец и Мравка – Жан де ла Фонтен (превод на Даниела Соколова)
  La Cigale et la Fourmi – Jean de La Fontaine (translated by Daniela Sokolova)
 3. Ангелче – Леонид Андреев (превод на Ила Петрова)
  Ангелочек – Леонид Андреев (translated by Illa Petrova)
 4. Разказ на змията за това, как се появили отровните й зъби – Леонид Андреев (превод на Ила Петрова)
  Рассказ змеи о том, как у неё появились ядовитые зубы – Леонид Андреев (translated by Illa Petrova)
 5. Жабата, която искала да е голяма колкото Вола – Жан де ла Фонтен (превод на Даниела Соколова)
  La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Boeuf – Jean de La Fontaine (translated by Daniela Sokolova)
 6. Градската мишка и Полският мишок – Жан де ла Фонтен (превод на Даниела Соколова)
  Le Rat de ville et le Rat des champs – Jean de La Fontaine (translated by Daniela Sokolova)
 7. Вълкът и Агнето – Жан де ла Фонтен (превод на Даниела Соколова)
  Le Loup et l’Agneau – Jean de La Fontaine (translated by Daniela Sokolova)
 8. Смъртта и нещастието – Жан де ла Фонтен (превод на Даниела Соколова)
  La Mort et le Malheureux – Jean de La Fontaine (translated by Daniela Sokolova)
 9. Юницата, Козата и Овцата, в съдружие с Лъва – Жан де ла Фонтен (превод на Даниела Соколова)
  La Génisse, la Chèvre, et la Brebis, en société avec le Lion – Jean de La Fontaine (translated by Daniela Sokolova)
 10. Лисица и Щъркел – Жан де ла Фонтен (превод на Даниела Соколова)
  Le Renard et la Cigogne – Jean de la Fontaine (translated by Daniela Sokolova)
 11. На светлосенки мъченик (Из цикъла “Празни хора”) – Дмитрий Бавилски (превод на Ила Петрова)

Преводи в разработка

 1. Баскервилското куче – Артър Конан Дойл (превод на Владимир Георгиев)
  Hound of the Baskervilles – Arthur Conan Doyle (translated by Vladimir Georgiev)
 2. книга I на “Басни” на Жан де ла Фонтен (превод на Даниела Соколова)
 3. Пътешествията на Гъливер – Джонатан Суифт (превод на Милен Панков и Борис Събев)
  Gulliver’s Travels – Jonathan Swift (translated by Milen Pankov and Boris Subev)
 4. Безследно изчезнал при корсарите – Вернер Легер (превод на Румяна Станкова)
  Unter Korsaren Verschollen – Werner Legere (translated by Rumyana Stankova)


Предложения за нови преводи