Tag Archives: microblog

1240

Микроблогът е почти готов, остават доизлъсквания. Също трябва да направя да мога да пускам нещата през джабер. И емисии да направя, и ограничение за брой букви. Дали ми трябват коментари…?