1253

http://djangobook.com/ – Книгата за Django, от двама-трима от разработващия екип. Свободна книга, под GNU FDL.
http://www.djangosnippets.org/ – Работещи примерни парчета код за разработка с Django.
http://www.djangosites.org/with-source/ – Представяне на сайтове с Django. Специално тази категория са с даден изходен код.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *