1329

Днес в коментар в блог видях една от най-странните грешки. Едновременно очевидно правописна и от незнание, но все пак донякъде с някаква много груба заигравка със смисъла. Вместо “богоугодно” видях написано “богуудобно”. Да се угажда на абсолюта може, но се зачудих как може да му се осигури “удобство” – нали Бог е всемогъщ? А и удобството е ограничено във време и пространство, а Бог е вечността…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *