1488

Случайно попаднах на сайт, развиващ подобна на една моя идея. Порових и открих, че през последната половин докъм една година се е развил цял такъв “отрасъл”. Отбелязах 15-тина подобни сайта, повечето неразработени докрай или развити в по-друга посока. Но поне 3-4 съвсем работещи конкурента има. Някои са направо големи играчи. Така е, както писах в една курсова работа, идеите не са на отделни хора.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *