1491

Днес е световният ден на философията. Третият четвъртък на ноември е. Целта – философията, достъпна за всички. Тазгодишната тема – Всеобщата декларация за правата на човека. Честит празник!

http://unesco.org/shs/philosophyday2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *