2032

Двама студенти се срещат в двора на МЕИ-то.
– Хей, че готино колело караш, откъде го взе! – вика единият.
– Абе оня ден тъкмо отивам на лекции и гледам една готина колежка се приближава към мен на колело, скача от него, сваля всичките си дрехи и ми вика “Може да имаш всичко, каквото поискаш!”
– Добър избор! – вика първият – Дрехите й и без това нямаше да ти станат.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *