Младши Линукс администратор

От 3.5.2004г. съм “Младши Линукс администратор”, за което в скоро време ще имам физическо доказателство, когато LPI ми изпратят сертификата по пощата.

В службата колегите ми се израдваха, но началството нещо не е очаровано много, е, от друга страна то май и не разбира за какво иде реч. Може би понеже не е MS-сертификат? ;)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *