Tag Archives: 140

1289

Сложих ограничение на дължината в микроблога. Стори ми се съвсем логично, а и аз или пиша много кратко, или се отплесвам и пиша много дълго. Изкуствено ограничение от 400 знака (с интервалите) ще ми даде външен коректив. Ако ми е удобно, може да помисля за план максимум – съвместимост с Twitter и Jaiku, където ограниченията са по 140 знака.