1265

Някои блогове в MSDN (не ги следя нарочно, една планета се оказа, че ги е включила по необясними за мен причини) са щури от радост, че Корея и Норвегия са сменили гласовете си за MS OOXML от “не със забележки” на “да със забележки”. Ах, колко хубаво било, колко правилно, дрън-дрън. Днес си оправих настроението, като през блог от планетата на Дебиан разбрах, че Венецуела след широко обсъждане е сменила гласа си от “да със забележки” на “не със забележки”. Хак да ви е, тъпи майкрософтски фанатици!

Leave a Reply

Your email address will not be published.