2006-та – нови подписи на пакетите в Дебиан

Някои от вас може вече да са забелязали, че от известно време, грубо казано някъде от края на миналата и началото на тази година при обновяване на списъците с пакети в Дебиан се получава следното предупреждение:

The following signatures couldn’t be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 010908312D230C5F
W: You may want to run apt-get update to correct these problems

Това означава, че системата ви не разпознава електронните подписи на пакетите, защото няма наличен съответния публичен ключ. Причината е в това, че ключът е сменен. Можете да решите проблема си, като вземете ключа от ftp-master.debian.org. Не зная причината да бъде сменен предишният ключ, но място за притеснение няма никакво, защото ftp-master е точно мястото, откъдето следва да вземате ключовете, на които да се доверявате. Щом ключът е публикуван там, просто трябва да го вземем и да му се доверим, защото на практика това е най-официалното за Дебиан място.
Процедурата е следната:
(изпълнете като root)

wget http://ftp-master.debian.org/ziyi_key_2006.asc -O – | apt-key add –

След това apt-get и всички програми, които го използват, като aptitude, synaptic и т.н. ще работят без предупреждението и, което е най-важното, можете да сте сигурни, че електронно подписаните дебиан-пакети, идващи от официалните огледални сървъри и подписани с този официален електронен ключ са с гарантираното от разработчиците качество.
Ще знаете, че със сигурност между вас и хранилището няма неоторизиран хост, който променя пакетите. И можете да инсталирате със спокойствие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *