1356

Арти се прибра. След като един ден и две нощи скиташе някъде наоколо, преди малко ни извика с познатото ни мяукане на входната врата. Като отворихме ни измяука кратко “за здрасти” и заприпка по коридора към стаята, където го бяхме настанили. Сега пие вода там като бедуин в бирария. Не зная къде е ходил, но няма видими поражения, може би не се е бил. Целият е в прах, но явно респектира с големина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *