1376

Биодизел, казват някои. А пък Световната банка казва, че биогоривата са причината за 75%-то покачване на храните в световен мащаб. Иначе уж се бил очаквал скок на цените с 30%, от които правителството на САЩ твърдяло, че едва 3% са заради биогоривата. Според The Guardian – само за да предпазят имиджа на президента си. Вестникът пише за разкрития таен доклад на банката.
http://tinyurl.com/6e3tew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *