Tag Archives: price

1376

Биодизел, казват някои. А пък Световната банка казва, че биогоривата са причината за 75%-то покачване на храните в световен мащаб. Иначе уж се бил очаквал скок на цените с 30%, от които правителството на САЩ твърдяло, че едва 3% са заради биогоривата. Според The Guardian – само за да предпазят имиджа на президента си. Вестникът пише за разкрития таен доклад на банката.
http://tinyurl.com/6e3tew

1319

Квартално кафене, което много харесвахме. Сянка, пейки-люлки, коктейли, шадраванче, неща за хапване. Така беше преди, днес е запуснато. Окастриха дърветата, шадраванът е порутен, вътре няма вентилация и се задимява. Въпреки всичко пред него продължават да спират скъпи коли, а цените – да растат. Наскоро за едно кафе ми поискаха 1.30. Дадох 5, върнаха 3. Два лева кафето? Е, повече не стъпвам там.