1396

От няколко дни взеха да се събират много мухи вкъщи. Преди не беше така, лека-полека взе да става нетърпимо. Летят ниско, все са около мен като работя нощем и хапят. През деня също си пробиват път, защото в хола е прохладно, а навън е жега. Като малък можех да ги гоня и трепя, сега опитах – махах кърпи като перка. Без ефект. Направо ми се ще утре да ида да взема някакво тровило. Че голям тормоз…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *