Две статии за монопола

Проблемите с монополите в България са много по-големи и болезнени, отколкото сме свикнали да си мислим във всекидневието. “И на вас да ви…” не върши работа, когато монополизмът става все по-здраво оправдан и защитен законово. “Топлофикация” е само един от проблемите и даже не е достатъчно добре разпознат като проблем от хората. “Всеки трябва да си плаща” е валидно, но има моменти, в които не е достатъчно. Моменти, в които и за самата официална власт пазарното правото на монопола става по-важно от пазарното и гражданското право на отделния човек.

Предлагам ви първо малко цитати:

Законопроектът за управление на етажната собственост предстои да се приеме от НС на второ четене. Той се създава, първо за да обслужва интересите на монополистите, доставчици на енергийни, комунални и други услуги и второ за да могат да се усвоят милионите евра, отпуснати от ЕС, за саниране на сградния фонд в България…

…когато дойде време да се плащат сметките, отделните собственици, които нямат пари ще затруднят плащането на общата сума, дължима на банките и същите, за да си върнат заетите пари, ще предложат на търг тези сгради. Логичното следствие е индивидуални собственици, редовни платци, независимо че са платили задълженията си, да си загубят жилищата. Защото гражданското сдружение (юридическото лице) е фалирало, изпадайки в несъстоятелност. Отговорността е на сдружението.

—-

Защо, след като през 2006г. ЕС приема Директива № 2006/32/ЕО, със срок на изпълнение м. май 2008г., в която изрично се изисква в сметките на крайните потребители на енергия да се включва само реално измерено количество, този факт се прикрива и което е по-лошо, не се предприема нищо за изпълнението и? Какво налага да се измислят, сложни и придружени с безумни и наивни аргументи, методики за разпределяне на топлоенергия, след като е много лесно и евтино да се измерва точно?…

…ако Вие заминете в чужбина за 3-4 години, връщайки се от там ще разберете, че сте “крали топлоенергия от съседите си”, били сте осъдени от доставчика по бързата процедура (за каквато се лобира в момента), съдия изпълнител Ви е отворил апартамента със свидетели и ако е намерил достатъчно покъщнина за да погаси дълга Ви, я е продал на търг, а ако не е намерил е пристъпил към продажба на жилището Ви.

Не разчитайте само на тези кратки цитати. Прочетете целите статии, не са големи и си заслужават размисъла.

За кого е законопроектът за управление на етажната собственост

За Топлофикация, Хитър Петър и още нещо

Ако пък имате предубеждения по темата, първо прочетете какво пише Костадин Златков и след това конфронтирайте своите тези с неговите обяснения. Ако има разлика в позициите, разбира се. Покажете в коментар резултата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *