1640

Вчера закъснях из центъра, но поне този път успях да говоря с някои хора за съвместни проекти. Засега само стискам палци и мятам сол през рамо, още повече, че всичко е на ниво устни уговорки и идеи за проекти. И все пак на мен поне ми е абсолютно наложително да задвижа нещо. Иначе трябва да храня семейство само със стипендията. Очертават се три линии – фотография, уеб-разработка и публициситка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *