1644

Мобилно блогване, може би едва второто ми засега. :) Говорих в БАН и за трите части на докторантския ми минимум и темите са повече от приятни и интересни. 1) есе по приложни онтологии, 2) обзор на литературата по приложна етика (изследователска етика най-вече) и 3) мултимедийна презентация по съвременни формални логики. И трите извън моята област (епистемология), така че ще ходя из съседни секции.

2 thoughts on “1644

  1. turin Post author

    Всъщност това са трите части само на първия изпит от докторантския минимум, този по обща философия. След това ще стане по-интересно, другите изпити са по епистемология (теория на познанието), изпит по темата на дисертацията и западен език (но той езикът трябва да е между другото, по-интересно ще е с философските изпити). Има някакви неща за компютри, но те са доста лоу левъл. Всичко това трябва да мине, за да започна същинската работа по текста на темата.

    Като казвам “изпити”, те не са точно студентски изпитвания. Ще пиша реферати, доклади и др. под. Тоест не е “страшно като на изпит” ;)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *