Кампанията “Иракли” – отворено писмо

Исках да започна с “който се интересува”, но се спрях. От проблема с масовото застрояване на черноморието трябва да се интересува всеки у нас. Поне всеки, който се чувства граждански ангажиран. Затова – за всички давам информацията, която успях да събера за действията за спиране на застрояването на Иракли.

Някои казват, че ще се строи извън границите на защитената местност и затова не било проблем. Но съгласно европейския проект за защитените местности “Натура 2000” точно там цялата област от нос Емине чак до Обзор се предвижда да стане защитена местност. С европейски статут. Това, което се прави в момента по черноморието е разпределяне на последните парчета от баница, която изобщо не е трябвало да се пече. Застрояването на Иракли днес цели проваляне на проекта за създаване на защитена местност там. Понеже когато има хотели, няма нито начин, нито смисъл да се определя мастото като защитена местност или резерват.

Моля всеки, който се интересува поне малко от проблема, да следи развитието на протестите! Тук ще опитвам да публикувам по-важните неща. За момента такова е отвореното писмо, придружено със заявления за интерес до МОСВ (министерство на околната среда и водите) и РИОСВ-Бургас (регионална инспекция по околната среда и водите).

Отпечатайте заявленията в два екземпляра и ги попълнете. Без датата – тя се попълва при подаването. Можете да подадете заявленията в офиса на екологично сдружение “За Земята“. Те ще се погрижат да ги предадат на място в РИОСВ-Бургас и МОСВ. Ако някой може да ги предаде лично и на двете места, да го направи сам. Трудността идва от това, че министерството е в София, а инспекцията – на другия край на страната, в Бургас.

Ето трите документа:

(ако отдалечената препратка престане да работи, използвайте локалното хранилище – то е тук, на сайта)

Отворено писмо:

препратка (.doc)

локално хранилище (.pdf)

Заявление до МОСВ:

препратка (.doc)

локално хранилище (.pdf)

Заявление до РИОСВ-Бургас:

препратка (.doc)

локално хранилище (.pdf)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *