Влизане през GDM без парола

Малко и кратко линукс-съветче, в паузата между две “обтревожвания” на бъдещата ми дипломна работа. Става дума за влизане в GDM без парола, само с указване на потребителско име – с изписване името на ръка или с избор от списък, ако графичната ви тема поддържа списък на потребителите.

Да, много хора не знаят, че GDM (Gnome Display Manager) има и цветен, шарен изглед, настройваем с различни теми. В Дебиан, например, по подразбиране GDM е настроен за “стандартно посрещане”, представляващо един прозорец с бутони и менюта. Но през този прозорец или пък от менюто на Gnome (Програми -> Системни инструменти -> Настройка изгледа на входната програма) можете да “пипнете” почти всичко в GDM.

Приемаме, че сте посетили GNOME Art, GNOME-Look или други подобни страници и сте се ориентирали коя тема ви харесва и съответно сте я инсталирали.

Остава нещо, което не е много за препоръчване, ако на машината ви сядат и други хора. Или поне такива, на които нямате пълно доверие. Става дума за влизането в графичната среда без парола. И трябва да прецените добре не защото могат да “вземат” данни от компютъра ви (чувам редовния напев на “ларж” потребителите “ама аз нямам нищо тайно, ако искате – влезте”), а най-вече защото с достъп до вашата машина *от ваше име* зложелател може да ви навреди, представяйки се за вас, докато върши неща, които вие не бихте направили.

(…реторична пауза, която читателят използва, за да си представи някои от най-неприятните варианти…;)

—-

Влизането без парола в GDM преди се указваше в настройките на програмата. Сега (от доста време…) за да влизате без парола, трябва да използвате PAM (Pluggable Authentication Modules). В почти всяка (ако не се лъжа, Slackware все още не включва PAM) съвременна дистрибуция на GNU/Linux са включени тези модули. Потърсете в пакетите на дистрибуцията си. Много е вероятно вече да имате инсталирани pam-модули.

Самите модули в Дебиан се намират в /lib/security/. Настройките на отделните програми ще откриете в /etc/pam.d/

Там е и файлът gdm, който отговаря за програмата за влизане. Ако вашата дистрибуция държи настройките за всички програми в един файл, то той най-вероятно ще се казва /etc/pam.conf. Разликата между този файл и директорията с файлове в моя Дебиан е, че във файла pam.conf първата колона указва името на програмата, за която се отнасят настройките. В случая с директорията името на програмата се взема от името на файла.

Следващата колона може да съдържа “account”, “auth”, “password” или “session”. В случая ни интересува редът “auth” във файла “gdm”. “Auth” може да е заместен с включване на общ външен файл, например:

@include common-auth

Независимо от вида на указването, редът трябва да добие следния вид:

auth required pam_permit.so

—-

Или рестартирайте компютъра, или излезте в текстова конзола (alt+ctrl+f1) и напишете “/etc/init.d/gdm restart”.

Честито, вече можете да влизате в GDM без парола!

—-

П.П.: Зная, че не е нищо особено, но дълго време аз самият се канех да си настроя така GDM и все се канех някой ден да попрочета документация, например “man 7 pam”, но все не оставаше време.

А търсенето в google за съвпадения с “gdm passwordless login” все нищо не даваха. Та току-виж тази статия помогне поне малко на някого. ;)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *