Началото…

Този дневник започва не оттам, откъдето е започнал. И не така, както ви се е явил.

Този първи запис тук е поправян много пъти… Дори датата му е променяна — той е тук само да казва, че дневник има и, колкото и да е странно, от такъв дневник има… някакъв… смисъл.

Още нещо… Това не е дневник. Не времето е това, което отбелязвам. Бележник е по-удачно име; дневниците са фетиши на незадоволеността ни за “отбелязване”.

One thought on “Началото…

  1. Pingback: 16 години по-късно | Arcane Lore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *