JabberFS

Мда — джабер файлова система ;) JabberFS.

Докато лека-полека се опитвам да наваксам с многото пропусната информация от пощенските списъци за и около джабер-протокола и джабер-програмите, изведнъж ми се мярка горната препратка. Не повярвах на очите си — джабер-списък, монтиран като файлова система! ;) Е, може да се поспори по отношение полезността на идеята, но пък защо самата идея да трябва да е “полезна” или “вредна”? Важното е осъществяването й, имплементирането. Един вид… “не е важно какво идеята ще направи за теб, а какво ти си готов да направиш за идеята!” ;)

Използва се, естествено, Fuse — “filesystem in userspace”, която прави точно това, което твърди с името си — дава възможност да се внедрят всякакви файлове системи на ниво приложение. Тоест каквото си измислите и което има структура, изобразима чрез файловата йерархия (или има възможност да бъде преобразувано във вид, удобен за такова “изобразяване”) може да бъде монтирано като външна файлова система с FUSE. В случая това нещо е джабер-списък, а той лесно се докарва до вид, “удобен за логаритмуване” — всичко така или иначе се пази във файлова йерархия или релационна база данни. А релационните бази данни са силни именно с гъвкавостта на представянето си.

Не съм пробвал още JabberFS. Може би скоро. Пък и авторът казва, че е младичка — едва на 2 дни…

Аз друго чаках още от пролетта и лятото — големите планове в екипа на джабер-клиента Psi. Има дискусии за въвеждане на все по-голяма поддръжка на стандарта и разширенията му, но и нещо, което много силно ме заинтригува — идеята за цялостно преосмисляне дизайна и функционалността на списъка с контакти. Няма да ви мъча с недомлъвки и ще ви кажа, че става дума за изработване на нов подход към услугата, включващ интегриране в джабер-клиент на услуги, познати ни досега отдругаде — електронна поща, rss новини, глобални търсения, архиви на мултимедия…

Но и ще оставя напрежението около Psi за друга, специална статия. Сега екипът на Psi е зает с новите версии, чиято цел е най-вече новата версия на QT-библиотеката и други “вътрешни” неща.

Все пак не вярвам стихията около джабер да затихне — именно студените месеци бележат най-висока активност на шантавите идеи и тяхното прилагане. Тъй де, студени поне в северното полушарие.;)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *