Кампанията “Иракли” – исканията

Кампанията за защита на местността “Иракли”, подета от други организации (“За земята“, BlueLink) и хора (блог за Иракли) и подкрепена тук, явно е постигнала успех в първия си етап. LTG, който откри темата в различни сайтове и препредаваше заявления за интерес от любители фотографи съобщи, че в МОСВ и РИОСВ-Бургас са постъпили достатъчно много заявления, за да се обърне официално внимание на проблема. За около три дни заявленията са стигнали 250 броя, сигурно общият им брой е по-голям вече.

Време е за втората част от кампанията – искане за обявяване на територията за защитена местност. Става дума за цялата област от южния бряг на нос Емине до Обзор. Плажната ивица и територия в гората навътре.

Сега е моментът да се подадат официални искания до съответните органи. Тези органи са:

  • 1.Министерство на околната среда и водите (МОСВ);
  • 2.Комисия по околната среда и водите към Народното събрание на Република България (КОСВ към НС на РБ);
  • 3.Европейската комисия. (ЕК)

Начинът за подаване на исканията не е сложен и труден, само трябва всеки да разбере и да се съгласи, че от искането на всеки един от нас може да зависи съдбата на местността “Иракли”.

Моля всеки, за когото проблемът е поне малко близък и който чувства отговорността си към природата, да изтегли искането в удобния му формат, да го отпечата в два екземпляра, да го попълни и изпрати.

Иракли – искане за защитена местност

(MS Word .doc) – отдалечена препратка

(Acrobat, Evince .pdf) – локално хранилище

(OpenOffice, AbiWord .odt) – локално хранилище

Ако отдалечената препратка не работи, използвайте файловете от локалното хранилище. Файловете са с еднакво съдържание, форматите са различни за ваше удобство.

Начини на за изпращане на исканията:

1) Всички писма чрез посредник

Посредници в случая са се ангажирали да бъдат екологичните сдружения ”За Земята” и “Балкани”. Можете да изпратите писмата до офиса на едно от тях или да ги занесете лично, ако имате път наблизо.

Адрес на “За Земята”: София, ул. “Иван Асен II” 1, ет. 4, ап. 27 (намира се близо до кръстовището “Орлов мост”)

Адрес на “Балкани”: София 1421, ул.”Цанко Церковски” 67, вх.В, ет. 3, ап. 3 (в Лозенец)

2) Лично до МОСВ и КОСВ

Писмата до МОСВ и КОСВ към НС на РБ изпратете по пощата с обратна разписка (която е официален документ и трябва да пазите).

Адрес на МОСВ: 1000 София, ул. “У. Гладстон” 67

Адрес на КОС към НС на РБ: София 1163, пл. “Александър Батенберг” 1 (До: Комисията по околната среда и водите).

Писмото до Европейската комисия най-добре занесете в офисите на Екологично сдружение ” За Земята” или “Балкани” – те ще се погрижат да го предадат.

Можете да помогнете на кампанията освен само с исканията, и като казвате на познати и приятели за проблема. Много хора осъзнават нуждата от подобни мерки и подобни инициативи, но нямат време да се запознаят с конкретните проблеми и как точно могат да помогнат. Кажете им, помогнете да се извоюва статут на защитена местност на целия район! Един от много малкото райони в крайбрежието ни, който не е застроен.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *