Ако има яйца…

Жената на програмиста го праща на пазар:

— Иди, моля те, и вземи две пръчки салам! А ако има яйца, вземи десет!

Излязъл той до магазина и се връща след малко с десет салама. Тя го пита леко раздразнено:

— Ама защо си взел десет?

— Защото имаше яйца…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *