Превод на Quanta

Системата за управление и разработка на уеб-сайтове QuantaPlus, част от KDE, е преведена. Пакетът беше много труден за работа, толкова специфичен софтуер винаги се превежда трудно, пък дори и човек да го е използвал дълго. А аз използвам Quanta.

Преводът е мой, под редакцията на Златко Попов. Това е първоначална пълна версия и ще има много поправки в бъдеще – вече откривам тук-там леки неточности, но ми е приятно да видя, че няма принципно сгрешени преводи, стилът също е консистентен. Някои от въведените понятия може да бъдат преосмислени, но това ще дойде след още време, когато достатъчно поработя с преведената Quanta, за да мога да преценя “трезво”.

Освен Quanta, готови и редактирани са и преводите на другите програми от модула на KDE “kdewebdev” – Kommander, Kfilereplace, Kimagemapeditor, Klinkstatus, Kxsldbg. Средата за уеб-разработка на KDE може вече спокойно да се използва на български език. Както казах, някои понятия не са съвсем ясно разграничени и утвърдени, но те се забелязват при по-интензивно експлоатиране на програмите.

Kommander е редактор на скриптови диалогови прозорци за KDE, в него можете да създадете .kmdr-файл, който, като бъде изпълнен през Kommander, да върши работата си, изглеждайки на външен вид досущ като KDE-приложение. Kfilereplace е инструмент за търсене и замяна във файлове. Kimagemapeditor създава HTML-маркирания за изображения, със съответните дефинирани области и препратки – кодът, създаден от тази програма, е за вграждане в интернет-страници. Klinkstatus служи за проверка на валидността на хипертекстови препратки. А Kxsldbg е графична обвивка на дебъгера xsldbg.

Май повечето от тези програми могат да се извикват от работеща инстанция на Quanta за доработка на създавания в момента в нея сайт.

Следващите ми преводи са на фотографски програми. ;) За тях – друг път, има време ;)

Междувременно започнах работа по системата за разработка на интернет-сайтове Screem, работеща в GTK+ среда. GNOME няма “официален” редактор на сайтове, но от наличните Screem и Bluefish първият е на светлинни години пред другия, а и Bluefish е преведен. И макар преводът на Bluefish да има някои натрапващи се несъответствия с GnomeHIG (например две думи в етикет на основно меню), реших да се заема със Screem, а поправките на Bluefish да направя след това и да ги предложа на Пейо Попов.

А Screem е страхотна програма, все повече си мисля, че в обкръжение на Gnome е по-добрият вариант от Quanta, която доскоро просто раздираше мрака и нямаше нищо в Gnome, което да я достига дори. Мда, познавам хора, които ползват така Gnome с Quanta именно. Но ще видим как ще стане преводът на Screem ;)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *